Britax Römer Policy for personvern

Britax Excelsior Limited ("we", “our” and “us”) («vi», «vår» og «oss») er forpliktet til å beskytte og respekterer ditt privatliv.

Denne policyen (sammen med våre vilkår for bruk og andre dokumenter som refereres der) fastsetter grunnlaget for hvordan all personlig data vi samler inn fra deg, eller som du gir til oss , vil bli behandlet av oss. Les nøye gjennom følgende for å forstå vårt syn og praksis vedrørende din personlige data og hvordan vi behandler det. Ved å besøke www.britax.no godtar du og samtykker til praksisen beskrevet i denne policyen.

Med hensyn til Data Protection Act 1998 ("loven"), er databehandlingsansvarlig Britax Excelsior Limited, Building A, Riverside Way, Watchmoor Park, Camberley, Surrey, GU15 3YL. Registrert i England og Wales, firmanr. 00294545.

Informasjon vi kan samle inn fra deg

Vi kan samle inn og behandle følgende data om deg:

Informasjon som du gir oss.
Du kan gi oss informasjon om deg selv ved å fylle ut skjemaer på siden vår www.britax.no («vår side» eller «hjemmeside») eller ved å korrespondere med oss via telefon, e-post eller på annet vis. Dette inkluderer informasjon når du søker etter et produkt, legger inn en ordre på siden vår, deltar i en konkurranse, kampanje eller spørreundersøkelse, og når du rapporterer om et problem på siden vår. Informasjonen du gir oss kan inkludere navnet ditt, adressen din, e-postadressen og telefonnummeret ditt, finansiell informasjon og kredittkortinformasjon, personlige beskrivelser og fotografi.

Informasjon vi samler inn om deg.
Med hensyn til hvert av besøkene dine på siden vår, kan vi automatisk samle inn følgende informasjon:

- Teknisk informasjon, inkludert internettprotokoll (IP)-adressen som brukes til å koble datamaskinen din til Internett, innloggingsinformasjonen din, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstillinger, nettleser-plug-in-typer og -versjoner, operativsystem og plattform og

- informasjon om besøket ditt, inkludert: den totale uniform ressurslokator (URL)-klikkstrømmen til, gjennom og fra vår side (inkludert dato og tidspunkt), produkter du har sett eller søkt etter, responstider for side, nedlastingsfeil, varighet av besøk på visse sider, informasjon om interaksjon på sider (som scrolling, klikk og hviling av musepeker over elementer) og metoder som brukes til å søke bort fra siden, og eventuelle telefonnumre som brukes til å ringe vår kundeservice.

Informasjon vi mottar fra andre kilder.
Vi kan motta informasjon om deg hvis du bruker noen av de andre hjemmesidene vi driver, eller andre tjenester som vi tilbyr. I dette tilfellet ville vi ha informert deg når vi har samlet inn datainformasjonen, om at det kan deles internt og kombinert med data samlet inn på denne siden. Vi jobber også tett med tredjeparter (inkludert for eksempel forretningspartnere, underleverandører av tekniske, betalings- og leveringstjenester, annonseringsnettverk, analyseleverandører, søkeinformasjonsleverandører og kredittopplysningsbyråer), og kan få informasjon om deg fra dem.

Cookies

Våre nettsider bruker cookies. Cookies hjelper oss å gi deg en god opplevelse når du søker i hjemmesiden vår, og gjør det også mulig for oss å forbedre hjemmesiden. Se vår Cookie policy for detaljert informasjon om cookiene vi bruker og for hvilket formål vi bruker dem.

Bruk av informasjonen

Vi bruker informasjon som oppbevares om deg på følgende måter:/p>

Informasjon som du gir oss.** Vi vil bruke denne informasjonen til å:

- utføre våre forpliktelser ut fra alle kontrakter som inngås mellom deg og oss, og for å gi deg informasjon, produkter og tjenester du ber om fra oss,

- gi deg informasjon om andre varer og tjenester vi tilbyr som er like de du allerede har kjøpt eller spurt om,

- gi deg, eller tillate utvalgte tredjeparter å gi deg, informasjon om varer og tjenester vi mener kan interessere deg. Hvis du er en eksisterende kunde, vil vi kun kontakte deg elektronisk (via e-post eller SMS) med informasjon om varer og tjenester som er like de fra tidligere salg eller forhandlinger om salg til deg. Dersom du er en ny kunde, og der hvor vi tillater tredjeparter å bruke datainformasjonen din, vil vi (eller de) kontakte deg elektronisk, hvis du har gitt samtykke for dette. Hvis du ikke vil at vi skal bruke datainformasjonen din på denne måten, eller levere opplysningene dine videre til tredjeparter for markedsføringsgrunner, merk av den aktuelle ruten på skjemaet hvor vi samler inn din datainformasjon,

- varsler deg om endringer ved våre tjenester, og

- sørger for at innholdet fra siden vår fremstilles på mest effektiv måte for deg og datamaskinen din.

Informasjon vi samler inn om deg.
Vi vil bruke denne informasjonen:

- til å administrere siden vår og for interne operasjoner, inkludert problemløsing, dataanalyser, testing, forskning, for statistikk og spørreundersøkelser,

- til å forbedre siden vår og sørge for at innholdet presenteres på mest effektiv måte for deg og datamaskinen din,

- til å la deg delta i interaktive funksjoner av tjenesten vår når du velger å gjøre dette,

- asom del av vår innsats for å holde siden trygg og sikker,

- til å måle og forstå effektiviteten av å vise annonser til deg og andre og å levere relevante annonser til deg,

- å komme med forslag og anbefalinger til deg og andre brukere av siden vår om varer og tjenester som kan interessere deg eller dem.

Informasjon vi mottar fra andre kilder.
Vi kan kombinere denne informasjonen med informasjon du gir oss og informasjon vi samler inn om deg. Vi kan bruke denne informasjonen og den kombinerte informasjonen for formål beskrevet over (avhengig av hvilke typer informasjon vi mottar).

Offentliggjøring av informasjonen din

Vi kan dele din personlige informasjon med alle medlemmer av gruppen vår, hvilket betyr oss, våre datterselskaper, vårt holdingselskap og datterselskap, som definert i avsnitt 1159 av UK Companies Act 2006.

WVi kan dele informasjonen din med utvalgte tredjeparter, inkludert:

- Forretningspartnere, leverandører og underleverandører for gjennomførelse av eventuelle kontrakter vi inngår med dem eller deg.

- Annonsører og annonseringsnettverk som krever data for å velge ut og tilby relevante annonser til deg og andre. Vi vil ikke utlevere informasjon om identifiserbare enkeltpersoner til våre annonsører, men vi kan gi dem samlet informasjon om våre brukere (for eksempel kan vi informere dem om at 500 menn under 30 år har klikket på deres annonse på en gitt dag). Vi kan også bruke slik innsamlet informasjon for å hjelpe annonsører å nå det publikumet de vil målrette (for eksempel kvinner i SW1 (lokalt postnummer)). Vi bruker de personlig dataene vi har samlet inn fra deg for at vi kan oppfylle våre annonsørers ønsker om å vise deres reklamer til angitt målgruppe.

- Analyse- og søkemotorer som hjelper oss i å forbedre og optimalisere siden vår.

Vi kan utlevere din personlige informasjon til tredjeparter:

- I tilfelle vi selger eller kjøper virksomheter eller midler, hvor vi i så fall kan utlevere din personlige datainformasjon til en potensiell kjøper eller selger av slike virksomheter eller midler.

- Hvis en av våre gruppemedlemmer (som definert over) eller en vesentlig del av deres eiendeler blir kjøpt av en tredjepart, hvor i så fall personlig kundedata oppbevares av disse vil være en av de overførte verdiene.

Hvis vi er forpliktet til å oppgi eller dele din personlige datainformasjon for å overholde en juridisk forpliktelse, eller for å håndheve våre vilkår for bruk og andre avtaler, eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til et medlem av vår gruppe (som definert ovenfor), våre kunder eller andre. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med det formål å beskytte mot svindel.

Hvor vi oppbevarer din personlige datainformasjon

Datainformasjonen vi innhenter fra deg kan bli overført til, og lagret ved, en destinasjon utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"). De kan også bli behandlet av personale som opererer utenfor EØS som jobber for oss eller for en av våre leverandører. Slikt personale kan være involvert i, blant annet, oppfyllelse av din bestilling, behandling av din betalingsinformasjon og levering av støttetjenester. Ved å sende inn din personlige datainformasjon, godtar du denne overføringen, lagringen og behandlingen. Vi vil ta alle nødvendige rimelige steg for å sikre at din datainformasjon behandles sikkert og i samsvar med denne personvern-policy.

Dessverre er ikke sending av informasjon via Internett fullstendig sikkert. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte din personlige data, kan vi ikke garantere sikkerheten av datainformasjonen som sendes til siden vår, og enhver innsending er på egen risiko. Når vi har mottatt informasjonen din, vil vi bruke strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å prøve å forhindre uautorisert tilgang.

Dine rettigheter

Du har rett til å be oss om ikke å behandle din personlige datainformasjon for bruk i markedsføring. Vi vil vanligvis informere deg (før innsamling av data) hvis vi akter å bruke datainformasjonen din for slike formål, eller om vi akter å utlevere din informasjon til en tredjepart for slike formål. Du kan bruke din rett til å hindre slik behandling ved å hake av visse bokser på skjemaene vi bruker til å samle inn dataene dine. Du kan også benytte deg av retten til å kontakte oss når som helst på Britax Excelsior Limited, 3000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park, Chertsey, Surrey, KT16 0RS.

Vår hjemmeside kan fra tid til annen inneholde koblinger til og fra nettstedene til våre partneres nettverk, annonsører og datterselskaper. Hvis du følger en kobling til noen av disse nettstedene, bør du være obs på at disse nettstedene eventuelt har egne retningslinjer (policy) for personvern, og at vi ikke tar ansvar for disse retningslinjene. Sjekk disse retningslinjene før du sender inn personlig data til disse nettstedene.

Loven gir deg rett til tilgang til informasjonen som oppbevares om deg. Din rett til tilgang kan utøves i henhold til loven. Enhver tilgangsforespørsel kan være underlagt lovbestemt avgift for å dekke våre kostnader ved å gi detaljer om den informasjonen vi har om deg.

Endringer ved vår personvern-policy

Alle endringer vi eventuelt utfører ved vår personvern-policy i fremtiden vil bli lagt ut på denne siden. Husk å se regelmessig etter eventuelle oppdateringer eller endringer i vår personvern-policy.

Contact

Spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende denne personvern-policyen er velkomment, og skal henvendes til hello@britax-roemer.com

Eksterne nettsteder

Vi er ikke ansvarlig for eksterne nettsider. Vår online-butikk drives og administreres for tiden av en tredjepart via en ekstern nettside.

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettbasert analysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker «cookies» (informasjonskapsler), som er tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe nettsteder å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjon om din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse), som genereres av cookien, sendes til og lagres av Google på servere i USA. I tilfelle aktivering av IP-anonymiseringen, vil Google forkorte/anonymisere den siste oktetten av IP-adressen for medlemsstater i den europeiske union (EU), såvel som for andre medlemmer av avtalen det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen sendt til og forkortet av Google-servere i USA. På vegne av leverandøren av nettstedet, vil Google bruke denne informasjonen med hensikt i å vurdere din bruk av nettstedet, lage rapporter for nettstedsoperatører om aktiviteten på nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av Internett til leverandøren av nettstedet. Google vil ikke knytte IP-adressen din med noen annen datainformasjon som oppbevares av Google. Du kan nekte bruken av cookies ved å velge dette fra innstillingermenyen i nettleseren din. Merk imidlertid at om du gjør dette, vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet. Dessuten kan du hindre at Google samler inn og bruker data (cookies og IP-adresse) ved å laste ned og installere nettleser-plug-in som er tilgjengelig under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Mer informasjon om vilkår og betingelser og personvern finner du på http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html